Pravila

Camarilla Agram koristi By Night Studios pravila za vampire.
Informativno, možete baciti oko i na stare, razvojne verzije pravila - Alpha playtest i Blood and Betrayal paket.

Character sheet nabavite ovdje (standardni) ili ovdje (interaktivni - može se ispuniti na računalu). Koristiti će vam i ovaj sažetak pravila challenge-a i borbe u jednostavnom obliku, kao i pregled gesti sa posebnim značenjem.

Prazne kartice za predmete možete nabaviti ovdje. Kako bi imali određeni predmet, potrebno je imati karticu za njega - bez kartice ne možete koristiti predmet.
  • Ukoliko se larp odvija u javnom prostoru (npr. Elysium događaji), fizička replika predmeta se ne koristi
  • U privatnim prostorima, uz karticu se koristi i fizička replika predmeta koja bi trebala što bliže nalikovati opisanom predmetu - ovo spada pod pravila kostimiranja na takvim događajima
    • Npr. za predstavljanje pištolja potrebna je replika tog pištolja (plastična igračka, airsoft i sl.) koja bi trebala što bliže nalikovati pravom oružju (dakle realno, bez šarene plastike i sl.) - zapamtite, replika služi samo za vizualni dojam, ne mora biti funkcionalna - borba se odvija po standardnim pravilima
Ostalo: